Loading

Euroopa ja Eesti vaimse kultuuripärandi päev Tallinna Ülikoolis

Tänavu tähistatakse Euroopas kultuuripärandi aastat. Valik on sümboolne – möödub 100 aastat Esimese maailmasõja lõpust, suurtest muutustest Euroopa kaardil ja mitmete rahvusriikide tekkest.

Tallinna Ülikoolis tähistatakse seda sündmusega, mis algab 8. märtsil kell 10 ruumis M-225.

10.00 Sissejuhatus

10.15 – 10.45 Vaimsest kultuuripärandist. Euroopa kultuuripärandi aasta Eesti juhtnõukogu liige Marju Kõivupuu (Tallinna Ülikool). Päevaga on seotud ka Kõivupuu juhitav ELU projekt “Märka pärandit linnas ja maastikul”-

10.45 – 11.15 Seto leelo – Elvi Nassar (seto pärimuse ekspert, Eesti Vabaõhumuuseum)

11.15 – 11.45 Kas me saame rääkida ühisest Euroopa kultuuripärandist UNESCO nimistus olevate näidete alusel? Milline on riikide ülene kultuuripärand? Epp Tamm (Rahvakultuuri Keskus)

11.45-12.15 Paus

12.15 – 12.45 Kihnu kultuuriruum. Mare Mätas (Kihnu kultuuriruumi esindaja, SA Kihnu Kultuuriruumi eestvedaja)

12.45 – 13.15 Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu – Haabja ehitamisest Soomaal kihnu troi kudumiseni. Leelo Viita (Rahvakultuuri Keskus)

13.15 – 13.45 Võromaa suitsusaunatraditsioon. Eda Veeroja (suitsusauna propageerija, Mooska talu perenaine)

13.45 – 14.00 Kokkuvõte

Korraldajad: Rahvakultuuri Keskuse vaimse kultuuripärandi osakond koostöös pärimuskultuuri spetsialist Ene Lukka-Jegikjani ja Tallinna Ülikooliga.

Moderaatorid: Ene Lukka-Jegikjan ja üliõpilased

Kontaktisikud: Leelo Viita (leelo.viita@rahvakultuur.ee, 58507506), Ene Lukka-Jegikjan (ene.lukka@gmail.com, 56240043), Marju Kõivupuu (kpuu@tlu.ee, 5098658)