Loading

Euroopa Kultuuripärandiaasta Eesti juhtnõukogu

Euroopa kultuuripärandiaasta läbiviimist Eestis koordineerib Muinsuskaitseamet koostöös Eesti Folkloorinõukoguga, keda nõu ja jõuga toetab kultuuripärandiaasta juhtnõukogu.

Europa Kultuuripärandiaasta Eesti juhtnõukogu:

Jaanika Jaanits – Eesti Rahva Muuseum, produtsent
Elo Lutsepp – Eesti Vabaõhumuuseum, maaarhitektuuri keskuse juhataja
Liina Jänes –  Kultuuriministeerium, muinsuskaitsenõunik
Piret Hartman –  Kultuuriministeerium, kultuurilise mitmekesisuse asekantsler
Marju Kõivupuu –  Tallinna Ülikool, Maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadur
Kaja Lotman –  Keskkonnaamet, nõunik
Kati Taal –  Eesti Folkloorinõukogu,  juhatuse esimees
Merilin Piipuu –  Okupatsioonide muuseum, direktor