Loading

Jätkub Euroopa muinasjututraditsiooni tutvustav ürituste sari “Muinasjutt algab”

Kolmapäeval, 19. septembril kell 17.30 jätkub Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8) Euroopa muinasjututraditsiooni ajaloolist tausta tutvustav ürituste sari “Muinasjutt algab”.

Tuttavad lood avanevad uues valguses, pakkudes nii äratundmisrõõmu kui ka värskete vaatenurkade avastamist. Euroopa kultuuripärandiaastale pühendatud sarja raames toimub 2018. aastal sügisel kolm loengut üks kord kuus septembris, oktoobris ja novembris.

19. septembril kell 17.30 on loengu teemaks Eesti koha- ja isikumuistendid.

17. oktoobril kell 17.30 on muinasjutuõhtu teema “Kadunud ja (taas)leitud esemed”.

14. novembril kell 17.30 on teemaks “Pühakute elulood ja teod kui muinasjutud”.

Kõik sarja kohtumised viib läbi ajaloolane ja kirjanik Milvi Martina Piir, kes on avaldanud artikleid, kirjutanud üldhariduskoolidele ajalooõpikuid, töötanud õppejõuna, kaitsnud ajaloo populariseerimise alase doktoritöö, kommenteerinud Austria päevapoliitikat ning teinud kaastööd raadiojaamadele jm meediale. 2017. aastal ilmus Martinal raamat “Uppunud mets. Austria muinasjutud”.

Milvi Martina Piir: “Ehkki osa rahvaloomingust, pole muinasjutud siiski ainuüksi fantaasia vili. Harjumuspärases esituses puudub muinasjututegelastel tõepoolest individuaalsus. Neil pole nime, me ei tunne nende pereliikmeid, iseloomu, püüdlusi ja andeid ega tea, kuidas nad välja nägid, kus ja millal nende seiklused aset leidsid. Siiski pole need lood tekkinud tühjale kohale. Ammused traagilised, humoorikad ja õpetlikud sündmused on ergutanud rahva kujutlusvõimet ja omandanud muinasloo vormi, kuid paljude tuumaks on ajaloos tegelikult elanud inimesed ja nendega reaalselt aset leidnud sündmused. Sageli on võimalik see seos taastada. Nii näiteks võib muinasjuttu Sinihabemest alata hoopis sõnadega: “Elas kord viieteistkümnenda sajandi Prantsusmaal aadlimees nimega Gilles de Rais …”.

Üritusest osavõtt on tasuta.

Euroopa kultuuripärandiaasta mõte on innustada inimesi väärtustama nii vaimset, digitaalset kui ka ainelist pärandit. Eesti ja Euroopa ajalugu on rikkalik, inspireeriv ja kaasahaarav alus meie tänastele tegevustele igas valdkonnas. Tutvu Euroopa kultuuripärandiaasta kavaga.