Loading

Püsinäitus “EESTI PIIBEL”

Piiblitõlke ajalugu on pikk ja huvitav osa Eesti kultuuriloost. Aastal 1684 trükiti lõunaeestikeelne Uus Testament ja aastal 1715 põhjaeestikeelne Uust Testament. Esimene Piibel ilmus trükist põhjaeestikeelsena 1739. aastal., kuna see koosnes kõigist osadest s.o. Vanast Testamendist, Apokriivast ja Uuest Testamendist, seetõttu nimetatakse seda tänapäeval ka esimeseks eesti keelseks täispiibliks. Eestikeelse tõlke eestvedaja oli Türi koguduse õpetaja Anton thor Helle. Eesti Piibli trükiarv oli koguni üle kuuetuhande eksemplari.
Esimesed piiblitõlked kujunesid pöördeliseks Eesti ajaloos. Piiblist algas kirjaoskuse väärtustamine ja pühakirja laiem levik võimaldas eestlaste tõusu kirjarahvaste hulka. See oli aluseks ka ühtse eesti keele tekkele, muutudes üldkehtivaks normiks ning mõjutades eesti keele edasist arengut riigikeele kuni eri oskuskeelteni välja.
Edasistel aastatel kuni kaasajani välja on ilmunud mitmeid uusi Piibli väljaandeid, katekismusi ning palve- ja lauluraamatuid.
Eestikeelsete usulise sisuga raamatute kogumine on ajast aega olnud populaarne.
Mitmetest kogudest on küllalt palju korraldatud piiblinäitusi, kusjuures rõhuasetus on olnud erinev – vanad piiblid alates esimesest eestikeelsest, piiblid mitmetes maailmakeeltes, muud vanad kirikuraamatud, kaasegsed piiblid ning usuraamatud jne.
Üheks suure panuse andjaks piibli tekstide tölkimisele ja keele korrastamisele ning kaasajatamisele on Tallinna Jaani kiriku kauaaegne õpetaja Toomas Paul.
2017. aastal kinkis piiblite koguja, köitekunsti, nahkköite ja vanade trükiste restaureerimise eestvedaja Enn Jaanisoo oma restaureeritud Piiblite kogu Tallinna Jaani kogudusele. Selle kogu näitel ongi koostatud näituse esialgne valik, kuid näituse eksponente saab aegajalt vahetada, et näidata vaatajale kollektsiooni kogu ilu.
Tallinna Jaani kogudus avab. oma 150. aastapäeva tähistamisel Eesti keelsete piiblite püsiväljapaneku EESTI PIIBEL.
Jaani kiriku püsinäitus on avatud aastani 2020 ning seda saab külastada T, N, R kell 10.00-14.00, K kell 10.00-18.00 (sisenemine kantselei uksest) ning samuti enne ja pärast jumalateenistusi.

Tallinna Jaani kiriku galerist,
Erkki Juhandi erkki.juhandi@eelk.ee